Grafisk formgivning

ebba kommunicerar formger affischer, broschyrer, annonser, resekataloger, logotyper, pictogram med mera. Stilen och formspråket anpassas till dig och ditt företag/organisation. Här är ett urval av min produktion.

Klicka på bilderna för att göra dem större.